Tag: organizarea şi funcţionarea MJ

  • Completări la Regulamentul de organizare şi funcţionare al MJ

    În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei a suspus dezbaterii publice proiectul de ordin privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011. Prezentul proiect are ca obiect completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei în sensul…