Categories
Articole Drept civil Proiecte şi propuneri legislative

Pensia de întreținere din perspectiva Noului Cod Civil

Se spune că „ viața nu are subtitrare, ori o înțelegi, ori nu…” (Wolf Wildfire). Este greu de înțeles cum până mai ieri viața prietenei mele era o viață normală de familie cu un soț iubitor și doi copii adolescenți și într-o clipă totul s-a năruit, de parcă era spectatoare în propria viață. Nu înțelegea cum după 20 de ani de căsnicie soțul său închidea ușa căsniciei lor fără regret și fără explicații, lăsând-o să fie mamă și tată pentru doi copii aflați la vârsta adolescenței. Cine putea să îi explice prietenei mele ceea ce i se întâmpla? Cine putea să o facă să înțeleagă că de multe ori viața ne pune să jucăm niște roluri pe care nu ni le dorim, dar trebuie să le acceptăm așa cum sunt, pentru că nu va veni niciun regizor să ne spună ce să facem mai departe. Suntem regizorii propriei vieți!

Părea că are viața perfectă și totul s-a dovedit a fi o iluzie. Ce putea să facă acum? Era singură, iar soțul său refuza să mai contribuie cu bani la creșterea și educarea copiilor. Probabil că au fost și sunt multe femei în situația prietenei mele.  Nu i se oferiseră variante, trebuia să treacă printr-un proces de divorț și să solicite pensia de întreținere pentru cei doi copii adolescenți.

Se pot primi despăgubiri în urma divorțului

Legiuitorul a reglementat in Noul Cod Civil situația despăgubirilor care se acordă în urma divorțului. Noutatea este că soțul nevinovat care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei poate cere soțului vinovat despăgubiri (de exemplu în situația în care unul dintre soți este înșelat de celălalt soț, cel înșelat neavând nicio vină în desfacerea căsătoriei). Un alt element nou din actuala legislație îl reprezintă prestația compensatorie care se solicită distinct de despăgubiri și se acordă în situația în care căsătoria a durat cel puțin 20 de ani (așa cum este cazul prietenei mele) și dacă divorțul se pronunță din culpa exclusivă a soțului pârât. În acest caz, soțul reclamant poate beneficia de o despăgubire care să compenseze atât cât se poate dezechilibrul semnificativ al divorțului asupra condițiilor sale de viață. Dacă soțul solicită prestație compensatorie nu va putea cere fostului soț și pensie de întreținere (diferită de pensia de întreținere acordată minorilor). Această prestație compensatorie se poate stabili fie sub forma unei sume de bani sau sub forma folosinței anumitor bunuri mobile sau imobile care aparțin soțului în culpă.

Odată desfăcută căsătoria, obligația de întreținere între soți încetează. Soțul divorțat are dreptul la întreținere, dacă se află în nevoie din cauza unei incapacități de muncă survenite înainte sau în timpul căsătoriei, cu condiția ca această incapacitate să apară în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei și să fie cauzată de o împrejurare legată de căsătorie.

Pensia de întreținere pentru minor

În prezent stabilirea pensiei de întreținere pentru minori se solicită în cadrul acțiunii de divorț, dar poate fi cerută și ulterior, dacă apar modificări inexistente la data pronunțării divorțului ( de exemplu, tatăl se recăsătorește și are un alt copil sau salariul tatălui crește considerabil etc).

Potrivit Noului Cod Civil întreținerea datorată de părinte este de până la 1/4 din venitul net lunar pentru un copil, de 1/3 pentru 2 copii și 1/2 pentru 3 sau mai mulți copii. Pensia se stabilește de către instanță potrivit cu veniturile efective ale părintelui ce o datorează. Pentru a determina veniturile reale ale acestuia se emite adresă la locul de muncă al părintelui pentru a se comunica veniturile acestuia pe ultimele 6 luni anterioare procesului. Este important de reținut că în noțiunea de venituri intră cele cu caracter permanent, nu și cele sporadice ( de exemplu: spor pentru ore suplimentare, indemnizație de deplasare, de transferare, de concediere, salarii compensatorii în cazul  disponibilizării.)

Pentru soluționarea rapidă a procesului privind cuantumul pensiei de întreținere, ar fi util ca părinții să se înțeleagă asupra sumei ce va fi plătită cu titlul de pensie de întreținere. Pensia de întreținere este un drept al minorului și, din păcate, de multe ori este folosit ca element de negociere între părinți pentru a-și rezolva problema bunurilor comune la partaj. Am întâlnit situații în care, de exemplu, tatăl nu a plătit minorului pensia 6 luni de zile și a promis fostei soții că în contul acelor bani renunță la aragaz și frigider, care erau bunuri comune.

Potrivit Noului Cod Civil, în prezent, părinților li se acordă custodia comună asupra minorului, sens în care decid împreună cu privire la creșterea și educarea acestuia. Copilul va sta la unul dintre părinți, iar celălalt părinte va avea dreptul de a-l vizita și de a se implica în creșterea minorului. Sunt situații în practică când minorul petrece 3 săptămâni din vacanța de vară cu părintele necustode (adică cel la care nu locuiește permanent, acesta doar vizitându-l).
În acest caz, părintele la care stă vara contribuie la îngrijirea sa, existând cheltuieli semnificative cu petrecerea timpului liber cu minorul.

În situații de acest gen, ar fi bine ca în viitor să se reglementeze ca părintele la care minorul a stat o perioadă semnificativă de timp și a contribuit exclusiv la îngrijirea lui să fie scutit de plata pensiei de întreținere pe o perioadă egală cu cea în care minorul a stat la el ( în exemplul dat 3 săptămâni).

Este necesar ca instanțele de judecată să stabilească obligația de întreținere raportată la nevoile reale ale minorilor precizând de asemenea și posibilitatea suspendării plății pensiei alimentare pentru perioada vacanței de vară, pe o perioadă calculată în funcție de programul de legături personale acordat de către instanță părintelui necustode.

Există numeroase cazuri când după pronunțarea divorțului și stabilirea pensiei de întreținere unul dintre soți să se recăsătorească și să aibă alți copii cu noua familie formată. În acest caz, se poate solicita prin instanță micșorarea cuantumului pensiei de întreținere, deoarece s-au schimbat condițiile de la data stabilirii pensiei. În acest scop, se depune la instanță copie de pe certificatul de naștere la minorului și adeverință de salariu, solicitându-se micșorarea cuantumului pensiei, deoarece există mai mulți copii aflați în întreținere. Acțiunea este scutită de plata taxei de timbru. Evident că micșorarea pensiei de întreținere poate fi cerută și dacă cel care trebuie să o achite are un salariu mai mic decât cel de la data stabilirii pensiei. Chiar și în situația în care părintele care trebuie să achite pensia rămâne șomer, legea îl obligă să achite pensia către minor la nivelul salariului minim pe economie.

Copilul beneficiază de pensia de întreținere până la 26 de ani, cu condiția să urmeze o formă de învățământ de stat. Dacă după ce împlinește 18 ani nu își continuă studiile și se angajează, pierde dreptul  la pensie. Legiuitorul a prevăzut că pensia de întreținere se stabilește potrivit nevoilor copilului.

Ce se întâmplă dacă nu se achită pensia de întreținere?

Dacă cel obligat la plata pensiei de întreținere stabilită de instanță refuză cu rea-credință să o achite 2 luni, atunci se poate formula plângere penală împotriva sa pentru săvârșirea infracțiunii de abandon de familie care se pedepsește cu închisoarea de la unu la trei ani sau amenda. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar împăcarea părților îl va exonera de răspundere pe cel vinovat.

În cele din urmă prietena mea și-a găsit liniștea. A divorțat de soțul ei, a obținut o prestație compensatorie de la acesta, pentru că fuseseră căsătoriți peste 20 de ani și ea nu a avut nicio vină în destrămarea familiei și a  reușit să obțină și pensia de întreținere pentru copii săi. După această experiență pe care nu și-a imaginat vreodată că o va trăi și-a dat seama cât de adevărat este dictonul “pentru fiecare lucru pe care l-ai ratat, ai câştigat altceva, şi pentru fiecare lucru pe care îl câştigi, pierzi ceva”.

Comments are closed.