Categories
Articole Domeniul energetic Legislaţie utilă

Curent produs în cogenerare, la un preţ de referinţă… mai mare

Se discută tot mai des despre certificate verzi şi despre bonusurile acordate producătorilor de energie în cogenerare. Cogenerarea este procedeul prin care se obţine, prin aceeaşi centrală termică, atât energie calorică cât şi curent electric. În principiu, este excelent! Practic, se împuşcă “doi iepuri dintr-un foc”. Însă, multă lume critică modul în care statul susţine producătorii de energie electrică în cogenerare, afirmând că, până la urmă, oalele aruncate se sparg tot în capul consumatorului final, care (contrar unor îndelungi aşteptări) nu plăteşte un preţ mai mic. Dimpotrivă!

Unii afirmă că mecanismele pieţei libere trebuie să primeze aici şi nu schemele de sprijin statal. În faza actuală de evoluţie tehnologică producţia de energie electrică prin cogenerare e destul de costisitoare. Rolul schemelor de sprijin este de a compensa foarte probabilele pierderi ale producătorului. Până la urmă, suportul asigurat de către stat se face pe seama contribuabilului, a omului de rând.

Pe de altă parte, este evident în ce mod se va reflecta pe factura de utilităţi o creştere a preţului de referinţă a curentului electric produs prin cogenerarea de înaltă eficienţă. Şi se poate deja anticipa cine va avea la sfârşit mai puţini bani prin buzunare.

Cadou de Anul Nou – Ordinul 44/2012

După cum ştiu prea bine toţi cei interesaţi, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobă, prin ordin, atât preţurile de referinţă cât şi metodologiile de calcul ale acestora, aplicabile în sectorul energetic. În ceea ce priveşte atribuţiile, A.N.R.E. aprobă reglementările necesare promovării cogenerării de înaltă eficienţă, promovează eficienţa energetică în rândurile consumatorilor finali şi producerea de energie pornind de la surse regenerabile. Totodată, urmăreşte modul în care sunt puse în practică aceste reglementări.

În primul rând pentru operatorii economici din sfera energetică, dar şi pentru noi, toţi ceilalţi, este bine de ştiut faptul că recent a fost publicat Ordinul nr. 44/2012 privind aprobarea preţului de referinţă şi a preţurilor de reglementare pentru energia electrică, aplicabile în anul 2013 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare ce beneficiază de bonus.

Reglementarea se regăseşte în cuprinsul Monitorului Oficial nr. 851 din data de 17 decembrie 2012 iar prevederile sale vor intra în vigoare curând, adică de la 1 ianuarie 2013.

Bonusuri pentru (unii) producători

Determinarea tarifelor reglementate pentru energia electrică produsă în cadrul centralelor de cogenerare de mare eficienţă este fundamentată pe principiul aplicării prevederilor schemelor de sprijin, statornicite prin hotărâre de Guvern. Anual, preşedintele A.N.R.E. stabileşte prin ordin preţul de vânzare prin contracte reglementate al energiei electrice produse în cogenerarea de înaltă eficienţă.

Reamintim faptul că modul de stabilire şi de ajustare a preţurilor reglementate pentru energia electrică dar şi valoarea bonusurilor atribuite pentru energia electrică produsă în cogenerare, în intervalul de acordare a schemei de sprijin, se face printr-o metodologie aprobată de preşedintele A.N.R.E. în acest scop.

La vânzarea energiei electrice prin contracte reglementate sunt utilizate, de către producătorii beneficiari ai schemei de sprijin, preţurile determinate conform sus-menţionatei metodologii (aprobată prin Ordinul A.N.R.E. nr. 3/2010). Pentru fiecare unitate de energie (MWh) produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în sistemul electro-energetic naţional, producătorii de energie electrică primesc un bonus financiar, acordat cu regularitate.

Producătorii de energie beneficiari ai schemelor de sprijin sunt stabiliţi anual de către A.N.R.E. Atunci când aceşti producători vând energia electrică pe piaţa concurenţială, bonusurile cuvenite sunt acordate cu condiţia existenţei mijloacelor necesare măsurării cuantumului de energie electrică distribuit pe intervalul de timp stabilit.

Bonusul este determinat individual pentru fiecare producător de energie în cogenerare, în funcţie şi de combustibilul întrebuinţat cu preponderenţă. Acordarea acestor bonusuri vizează compensarea diferenţei dintre cheltuielile producerii de energie electrică în cogenerare (de înaltă eficienţă) şi veniturile produse prin valorificarea pe piaţă a aceleiaşi energii.

Preţurile pe 2012. Ziua nu-i ca noaptea!

Pentru 2012, Ordinul 49/2011 al ANRE prevedea un preţ de referinţă de 172,00 lei/MWh pentru energia produsă în centralele de cogenerare şi vândută prin contracte reglementate de căre producăorii de energie electrică şi termică ce beneficiază de schema de sprijin.

În schimb, pentru energia electrică produsă în centralele de cogenerare şi vândută în orele de zi de către producătorii de energie electrică şi termică ce beneficiază de schema de sprijin, pe bază de contract reglementat de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat cu furnizorii, s-a practicat, în 2012, un preţ de 215,00 lei/MWh.

Pentru energia electrică produsă în centralele de cogenerare şi vândută în orele de noapte preţul reglementat al energiei electrice a fost de 86,00 lei/MWh. La rândul său, energia electrică produsă în centralele de cogenerare, de către producătorii având numai grupuri nedispecerizabile, a fost vândută cu un preţ reglementat de 172,00 lei/MWh, exclusiv TVA, atât în orele de zi, cât şi în cele de noapte.

Ţin cu noi… noile preţuri? Asta-i întrebarea!

Să facem o comparaţie cu tarifele pe 2012! Pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi apoi valorificată pe parcursul anului 2013 de către producătorii de energie electrică şi termică ce beneficiază de bonus, a fost aprobat un preţ de referinţă de 189 lei/MWh. Este de menţionat că valoarea de mai sus nu include şi TVA-ul. Acest lucru este valabil şi pentru celelalte preţuri stabilite în cuprinsul Ordinului nr. 44/2012, pe care le vom preciza deîndată.

De asemenea, pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi vândută în temeiul contractelor reglementate în orele de zi de către producătorii de energie electrică şi termică ce beneficiază de bonus, se stabileşte un preţ de 216 lei/MWh.

În schimb, producătorii de energie electrică şi termică beneficiari ai bonusurilor, vor putea practica un preţ de 135 lei/MWh, în ceea ce priveşte energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ulterior vândută pe bază de contracte reglementate în orele de noapte.

Totuşi, pentru energia electrică produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă şi apoi valorificată pe bază de contracte reglementate atât în orele de zi cât şi în orele de noapte de către producătorii de energie electrică şi termică ce beneficiază de bonus şi care posedă sau operează exclusiv unităţi de cogenerare nedispecerizabile, Ordinul A.N.R.E. aprobă preţul de 189 lei/MWh. Evident, tot fără ca TVA- ul să fie inclus în preţ!

Aceste dispoziţii sunt valabile atât pentru producătorii de energie beneficiari ai bonusurilor cât şi pentru celelalte categorii de operatori economici incluşi aici. Respectarea şi aplicarea acestor reglementări va fi monitorizată cu stricteţe (ca şi până acum!) de către structurile din componenţa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Şi cu noi cum rămâne?!

Cresc preţurile de referinţă. Producătorul se conformează, vinde mai scump. Ca urmare, furnizorul, dintotdeauna temător şi grijuliu să nu iasă în pagubă, creşte tariful… plătit de noi toţi.

Cu sau fără cogenerarea de înaltă eficienţă, din ianuarie 2013 costul energiei electrice pentru consumatorii casnici va creşte cu 10%. Întâi preţurile vor fi suficient de mari încât să poată fi văzute pe factură, fără ochelari. După 2-3 ani vor fi vizibile chiar şi… pe întuneric.

În acest ritm “de creştere susţinută”, mulţi vor ajunge iarăşi la opaiţ. Paradoxal este că, la fel ca şi centralele ultramoderne de înaltă eficienţă, flacăra lămpii cu gaz produce lumină… dar şi căldură. Cogenerare în toată regula!