Categories
Articole Avocaţi

Refuzul avocaţilor de a contribui la Fondul de Solidaritate al Avocaţilor constituie abatere disciplinară

Ca în fiecare lună mă duceam la barou să-mi achit taxele. Am intrat în clădire, am urcat scările şi am intrat la casierie. Eram cu gândurile mele. Când am ajuns la ghişeu şi am scos banii să achit, mi-a atras atenţia o cutie mică din carton pe care era lipită poza unui copil cu ochi mari, negri şi un zâmbet trist. Mă gândeam: “Ce o căuta pe masa casierei cutia? Cine o fi acel copil?”

Întrebările îmi invadaseră mintea şi nu am putut rezista tentaţiei de a-mi linişti curiozitatea, motiv pentru care am întrebat-o pe casieră despre acea cutie. Femeia şi-a ridicat ochii din registrele cu cifre şi mi-a spus: ”Cutia a adus-o o colegă de-a ta, tot avocată. Poza aparţine copilului ei care este bolnav de cancer. Doctorii i-au recomandat să facă un tratament  în străinătate, iar costurile depăşesc cu mult posibilităţile ei şi ale familiei. S-a gândit că poate voi colegii o puteţi ajuta ….”

Când am înţeles că acea cutie era strigătul de ajutor al unei mame şi speranţa la viaţă a unui înger de copil, mi s-a pus un nod în gât. Cum de nu s-a gândit nimeni să înfiinţeze un fond pentru avocaţi şi familiile lor, pentru situaţii medicale excepţionale în care fiecare secundă este preţioasă? Am dat sfoară în ţară la toţi colegii şi am făcut cunoscut cazul colegei noastre. Acesta este doar unul dintre cazurile în care solidaritatea a făcut diferenţa între viaţă şi moarte. Copilul a reuşit să ajungă în străinătate şi să învingă boala. Viaţa a triumfat!

Având în vedere că au existat şi probabil că vor mai exista cazuri ca acesta, Uniunea Naţională a Barourilor din România a hotărât că începând cu 01.01.2013 să se înfiinţeze Fondul de Solidaritate al Avocaţilor în scopul de a se strânge bani pentru a oferi ajutor material avocaţilor şi membrilor familiilor acestora (adică soţ, soţie, copii) ce au probleme grave de sănătate.

Fiecare avocat cu drept de exercitare a profesiei (atât cei definitivi, cât şi cei stagiari) va contribui lunar cu suma de 5 lei pentru acest Fond de Solidaritate al Avocaţilor. Suma este modică, dar poate salva vieţi şi aduce speranţa în viaţa unor colegi de-ai nostri aflaţi în stare de nevoie. Această sumă se va achita în primele 25 de zile ale lunii pentru luna anterioară.

Este o sumă deductibilă ca şi celelalte taxe şi contribuţii plătite de avocaţi. Vreau să cred că nu vor fi avocaţi care să refuze să achite această sumă care poate reprezenta paşaportul spre o nouă viaţă pentru unii dintre colegii noştri. Refuzul lor va fi sancţionat, fiind considerat abatere disciplinară. Avocatul va pierde dreptul de a primi ajutor de la acest Fond de Solidaritate al Avocaţilor, în situaţia că va avea vreodată nevoie. Cred că este o idee foarte bună ca cei care nu vor contribui la acest Fond nici să nu beneficieze de el şi să suporte şi consecinţele refuzului.

S-a decis ca timp de 2 ani de la înfiinţare sumele colectate să nu se folosească. Fiecare barou va vira trimestrial sumele colectate pentru Fond într-un cont unic. Dacă resursele financiare vor permite, se va decide dacă se va putea începe acordarea ajutoarelor medicale după 1 an de la înfiinţare.

Reţineţi că cererile pentru acordarea ajutoarelor medicale însoţite de documentele medicale justificative se vor depune la Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România. Aceste cereri vor fi supuse ratificării Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România. Comisia Permanentă a UNBR poate cere lămuriri sau documente suplimentare, dacă va considera necesar. Decizia prin care se respinge cererea este irevocabilă.

Dacă apar cazuri urgente în care viaţa persoanei este în pericol, Comisia Permanentă a UNBR poate aproba acordarea unui ajutor de până la 50% din valoarea supusă ratificării Consiliului UNBR. În cursul aceluiaşi an un solicitant nu poate primi ajutoare care să depăşească 10% din Fondul de Solidaritate al Avocaţilor.

Probabil că nimeni nu s-a gândit până acum că şi avocaţii sunt oameni şi…se pot îmbolnăvi. Consider că este o idee foarte bună care va aduce speranţa acolo unde ea lipseşte. Viaţa nu are preţ !

 

 

 

                                                                                 Avocat Irina Stoia