Tag: violenta cibernetica

  • Termenul de violenţa domestică a fost redefinit!

    Conform Legii nr. 106/2020 violenţa domestică a fost redefinită ca fiind orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună…