Tag: Valorificare

 • Drepturi economice pentru locuitorii din Apuseni. Ce avantaje oferă CARNETUL DE MOȚ?

  Țara Moților este, fără îndoială, un tărâm de basm, de legendă. E un loc în care istoriile fermecătoare și tradițiile ancestrale se află la ele acasă. Țara Moților (ori „Țara de Piatră”) este un ținut al munților și al pădurilor nesfârșite, unde și-au aflat adăpostul, odinioară, căpeteniile Răscoalei de la 1784-1785.

 • A fost înființat Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate. Ce rol îndeplinește, în sistemul achizițiilor publice?

  Mai de voie, mai de nevoie, în România a fost înființată o unitate de achiziții centralizate. O unitate ce-ar fi trebuit înființată mai demult, încă de la finele anului 2016. Oricum, mai bine mai târziu, decât deloc (și cu mari pierderi). De ce a fost necesară înființarea unei asemenea unități? Datorită prevederilor unei decizii a…

 • Distribuirea banilor obţinuţi din valorificarea bunurilor confiscate în materie penală

  Sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile intrate prin confiscare în proprietatea privată a statului vor fi alocate, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare. Astfel, Regulamentul privind distribuirea sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate în materie penală după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare a fost aprobat de Guvern. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării…

 • Înfiinţarea instituţiei care va gestiona şi valorifica resursele naturale

  Proiectul de lege care include înfiinţarea instituţiei publice cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat şi din fonduri proprii, având atribuţii principale ca gestionarea, administrarea şi valorificarea resurselor naturale, terenurilor cu destinaţie agricolă sau forestieră proprietate publică şi privată a statului, a fost depus la Senat. Astfel, se propune înfiinţarea Agenţiei Resurselor Statului (ARS) pentru administrarea Fondului Suveran de…

 • O nouă procedură de aprobare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă!

  „Copacului drept nu-i e dat să aibă o viață foarte lungă în pădure”, spune proverbul. Dincolo de sensul metaforic al acestei cugetări, un arbore are șanse mici să ajungă secular dacă aparține uneia dintre speciile furnizoare de masă lemnoasă apreciată și – ca un alt factor potrivnic longevității sale – mai are și trunchiul drept.…

 • Ce facem cu vehiculele scoase din uz? Le reciclăm!

  În scopul combaterii poluării mediului înconjurător, multe țări au elaborat legi create special pentru a repara distrugerile cauzate de poluările necontrolate și pentru a preveni viitoarele poluări ale mediului. În 1970 SUA a adoptat Legea pentru Aer Curat care prevedea reducerea emisiilor de dioxid  de sulf, în scopul reducerii poluării aerului. Tot mai mule națiuni…

 • Obiectivele ICR completate printr-o Hotărâre de Guvern

  Pe 27 mai, Guvernul a adoptat o Hotărâre potrivit căreia Institutul Cultural Român va putea desfăşura activităţi de valorificare a resurselor proprii. Aceste activităţi constau în vânzarea produselor editoriale, realizarea de studii, analize şi programe pe bază de contracte de cercetare, precum şi în proiecte realizate în parteneriat public-privat, care vor fi finanţate integral din…

 • Declaraţia 205, termen limită – 2 martie 2015

  Data de 2 martie 2015 este termenul limită de depunere a declaraţiei 205. Persoanele care trebuie să depună declaraţia 205 sunt: plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului; intermediarii, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la…

 • Bunurile perisabile supuse măsurilor asigurătorii se valorifică… în viteză!

  Odată cu aplicarea măsurilor asigurătorii, persoanele cu datorii fiscale se trezesc în situaţia de a avea bunurile indisponibilizate. Pentru bunurile care se alterează rapid, Codul de procedură fiscală prevede necesitatea unei valorificări făcută în doi timpi şi trei mişcări. Fiindcă şi valoarea acestor bunuri scade alarmant de repede, de la o zi la alta! Ordinul…