Tag: transferuri

  • Transferurile de întreprindere conform Directivei 2001/23/CE

    În anul 2006, România, prin Legea nr. 67/2006, transpune Directiva Consiliului 2001/23/CE cu privire la apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la păstrarea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi, sau părţi de întreprinderi sau unităţi. În expunerea de motive privind promulgarea proiectului de Lege nr. 67/2006, Guvernul României precizează că elaborarea legii privind protecţia…