Tag: tichete valorice

  • Copiii şi juniorii legitimaţi la cluburile sportive vor beneficia de tichete de sportiv!

    Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 a fost modificată de Legea nr. 322/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1130/2022. Copiii şi juniorii legitimaţi la structurile sportive înfiinţate conform prezentei legi şi care practică sportul în mod organizat cu scop în participarea la pregătire, competiţii sportive naţionale şi internaţionale oficiale sunt consideraţi sportivi de performanţă…

  • Tichetele rabla din nou în actualitate

    Potrivit Ordinului nr. 2818/2013 pentru prorogarea unor termene din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, publicat în Monitorul Oficial nr. 734 din 28 noiembrie 2013, termenul până la care persoanele juridice pot utiliza tichetele valorice obţinute în urma casării autovehiculului uzat s-a prelungit din nou, cu 10 zile. Astfel, conform actului normativ, termenele…