Tag: termocentrală

  • Termocentrale şi grupuri energetice vor fi scoase din funcţiune

    Conform H.G. nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 37 din 16 ianuarie 2014, şapte termocentrale şi grupuri energetice, cu o capacitate totală de…