Tag: terenuei

  • Noutăţi privind înscrierea terenurilor în proprietatea actualilor deţinători

    Legea fondului funciar nr. 18/1991 a fost modificată de Legea nr. 87/2020. Conform modificărilor, terenurile aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producţie, de fostele asociaţii economice intercooperatiste, de fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum, indiferent de denumirea acestora, precum şi ale altor construcţii aflate în proprietate privată se înscriu, la…