Tag: stomatologie

  • Se introduce Curriculumul de pregătire în specialitatea stomatologie generală începând cu seria de rezidenţi noiembrie 2020

    În Monitorul Oficial nr. 1088/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1803/2020 pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico – dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.…

  • Medicina şcolară – extrem de necesară!

    Pentru orice părinte care-şi merită pe deplin acest nume, educaţia şi sănătatea copilului său reprezintă preocupări de prim rang. Totodată, orice stat guvernat în mod responsabil ar trebui să manifeste un viu şi neîncetat interes faţă asigurarea sănătăţii şi educării tinerei generaţii! Nu se poate vorbi despre o strategie naţională de sănătate, fără a acorda…