Tag: situaţii financiare anuale

 • Corectarea erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 274/2016. Astfel, Procedura de corectare a erorilor prevede că operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial pot depune…

 • Noi prevederi privind depunerea situațiilor financiare anuale

  Noi prevederi în ceea ce priveşte depunerea situațiilor financiare anuale au fost prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 0069/2014. Astfel noile prevederi se referă atât pentru entitățile ce au ca exercițiu financiar anul calendaristic, cât și pentru entitățile ce au un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, ce au obligația depunerii raportării contabile cu data de 31 decembrie…

 • Noutăți privind legea contabilității

  Odată cu înființarea în România a sucursalelor multor firme-mamă cu sediul în străinătate, au ieşit la iveală diferențele între modul de raportare financiară de la noi și cel folosit în alte țări. Se impunea alinierea sistemului de ținere a contabilității și de raportare la cel european, fapt ce va implica, de la 1 ianuarie 2015, aplicarea…

 • Norme privind întocmirea situaţiilor financiare anuale

  Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012 au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 71/2013. Normele sunt emise în baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele…