Tag: serviciul de alimentare cu apă

  • Factura pentru alimentare cu apă este titlu executoriu! Se încalcă dispoziţiile constituţionale?

    Potrivit legislaţiei furnizarea sau prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare sau prestare, care poate fi individual sau colectiv. Actul normativ care reglementează acest tip de contract este Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006. Acest act a atras atenţia asupra…

  • Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

    În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 85 din data de 8 februarie 2013 a fost republicată Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006. Prezenta lege stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de alimentare cu apă şi de…