Tag: România competitivă

  • Proiectul guvernamental „România competitivă”

    Proiectul guvernamental „România competitivă” prevede finanţare de la guvern pentru firmele care înfiinţează grădiniţe şi creşe cu program prelungit pentru copiii angajaţilor. Scopul principal al proiectului constă în creşterea numărului de grădiniţe cu program prelungit şi stimularea angajatorilor în vederea înfiinţării de grădiniţe şi creşe pentru copiii salariaţilor prin acordarea de granturi companiilor sau instituţiilor care înfiinţează creşe şi/sau…