Tag: rezultatul evaluării medicului specialist

  • Care este semnificaţia deciziei organelor de expertiză medicală?

    În cele ce urmează ne propunem să răspundem la următoarea întrebare: Ce se înţelege prin decizie a organelor de expertiză medicală prin care se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, în corelare cu dispoziţiile art. 30-33 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare?