Tag: Revizuirea

  • Încheierile definitive pot face obiectul revizuirii?

    Hotărârile judecătoreşti definitive pot fi supuse revizuirii atât cu privire la latura penală, cât şi cu privire la latura civilă. Însă cazuri de revizuire sunt strict şi limitativ prevăzute de lege. Revizuirea nu de puţine ori a constituit subiectul unei excepţii de neconstituţionalitate iar recent această cale de atac a intrat din nou în atenţia…

  • Revizuirea, cale extraordinară de atac. Persoanele care o pot exercita

    Revizuirea este o cale extraordinară de atac care este la îndemâna persoanei interesate să atace o hotărâre în cazurile strict prevăzute de lege. Referitor la persoanele care pot exercita această cale de atac, ştirile juridice ne indică că doar persoanele care au avut calitatea de parte în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată pot…