Tag: revizuire

 • Planul strategic instituţional se revizuieşte şi se actualizează anual!

  În Monitorul Oficial nr. 301/2022 a fost publicată Hotărârea nr. 427/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a planurilor strategice instituţionale. Hotărârea stabileşte principiile, cadrul general, rolul instituţional şi procedurile pentru implementarea metodologiei de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a planurilor strategice instituţionale la nivelul ministerelor şi al Secretariatului General al Guvernului.

 • ICCJ. Cererea de revizuire poate fi îndreptată şi împotriva unei hotărâri penale definitive?

  În practica judiciară s-a pus problema dacă în interpretarea dispoziţiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală o cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală cu privire la hotărârea care s-a întemeiat pe o prevedere legală care, după ce hotărârea a devenit definitivă,…

 • Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind prelungirea Regulamentului privind serviciile de roaming

  Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind revizuirea şi prelungirea Regulamentului privind serviciile de roaming. Regulamentul a eliminat tarifele de roaming pentru călătorii din UE şi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, începând din iunie 2017. De atunci, de serviciile de roaming la preţurile de pe piaţa naţională („Roam like at home”), una dintre cele…

 • ICCJ. Recursul formulat împotriva hotărârii prin care a fost soluţionată cererea de revizuire

  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie: Prin Decizia nr. 17/2019, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă,…

 • Revizuirea întrerupe perimarea?

  Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că formularea unei cereri de revizuire este irelevantă în analiza motivului de întrerupere a perimării, întrucât revizuirea este o cale de retractare și nu mai poate constitui o cauză pentru care s-ar impune suspendarea judecăţii. Art. 249-250 C. proc. civ. reglementează expres cauzele de întrerupere şi de…

 • ICCJ. Acordarea personalității juridice unui sindicat

  Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că nu există autoritate de lucru între o decizie prin care s-a respins cererea privind acordarea personalității juridice unui sindicat și decizia prin care s-a admis o astfel de cerere, ambele având ca temei Legea nr. 54/2003 a sindicatelor. În speță, instanța a constatat, potrivit art. 337 C.…

 • ICCJ. Inadmisibilitate revizuire pentru hotărâri potrivnice

  Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că este inadmisibiă revizuirea în situaţia în care se pretinde că ar fi potrivnice hotărârile pronunţate în cadrul aceluiaşi dosar, fiind vorba doar de cicluri procesuale diferite. Una din condițiile esențiale, necesară pentru admisibilitatea unei cereri de revizuire întemeiată pe prevederile art. 322 pct. 7 C. proc. civ., este…

 • ICCJ. Competenţă soluţionare cerere de abţinere formulată de toţi asistenţii judiciari

  Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, în cazul formulării de către toţi asistenţii judiciari din cadrul unui tribunal a cererilor de abţinere, competentă material să soluţioneze cererile de abţinere este curtea de apel în a cărei rază teritorială funcţionează respectivul tribunal (conform art. 50 alin. 2 C. proc. civ.). În speţă, în soluţionarea…

 • Ce efecte vor produce modificările Codului de procedură penală?

  Ministrul Justiţiei a declarat că, după ce vor intra în vigoare modificările la Codul de procedură penală, “orice român care va avea sentimentul că a fost condamnat pe baza unor probe nelegale, de tipul interceptărilor, pe baza unor altor reguli, gen protocoale, va putea solicita revizuirea hotărârii”. “În proiectul de lege pentru modificarea Codului de…

 • ICCJ. Solicitarea sesizării CCR în revizuire

  Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că nu poate fi admisă solicitarea sesizării Curții Constituționale de catre revizuent cu ocazia revizuirii, întemeiate pe art. 509 alin. 1 pct. 1 C. proc. civ. (ipoteza în care instanța „s-a pronunțat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunțat asupra unui lucru cerut ori…