Tag: restituire salariu incasat

  • Încheierea unui contract de munca fictiv. Consecinţe

    Încheierea unui contract de muncă fictiv este blamat în legislaţie iar acesta produce consecinţe atât în sarcina angajatorului cât şi a angajatului. Astfel, prin sentinţa civilă pronunţată de Tribunal a fost respinsă cererea formulată de reclamanta A., prin Primar B., în contradictoriu cu pârâtul C., ca neîntemeiată. Pentru a pronunţa astfel instanţa a reţinut următoarele: