Tag: recurs

 • Competenţa soluţionării cererii prin care o persoană privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii

  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a luat în examinare recursul în interesul legii referitor la competenţa soluţionării cererii prin care persoana privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii în baza Legii nr. 169/2017 privind restul de pedeapsă rezultat dintr-o condamnare anterioară şi cumulat cu pedeapsa în a cărei executare se află.

 • ÎCCJ.Căile de atac nu sunt supuse taxei de timbru dacă vizează soluţiile pronunţate de instanţele anterioare

  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi a stabilit că: În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 28 raportat la art. 35 alin. (2), art. 9 şi art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.…

 • CCR.Termenul de introducere a recursului în casaţie este unul prohibitiv?

  Art. 435 din Codul de procedură penală prevede că “Recursul în casaţie poate fi introdus de către părţi sau procuror în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei instanţei de apel.” Potrivit ultimelor ştiri juridice, acest text de lege a făcut obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate.

 • Este oficial! Prevederile privind recursul compensatoriu au fost abrogate!

  Măsura compensatorie introdusă prin Legea 169/2017 consta în reducerea din totalul pedepsei a 6 zile pentru 30 de zile executate în condiţii de detenţie necorespunzătoare.

 • ICCJ. Exercitarea recursului

  Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că interesul procesual al unei părţi în exercitarea unei căi de atac este subordonat interesului său procesual dat de ansamblul litigiului, astfel că nu pot fi admise excepțiile lipsei de interes și a inadmisibilității recursului unei părți în situația în care aceasta nu a declarat apel. În…

 • ICCJ a admis un recurs în interesul legii cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe asupra unui recurs în interesul legii cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Potrivit noutăţilor legislative, recursul în interesul legii vizează stabilirea momentului până la care reclamanții – magistrați, care au obținut prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile acordarea drepturilor bănești…

 • ICCJ. Recursul declarat de o persoană pusă sub interdicție

  Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că se impune admiterea excepției lipsei capacității procesuale active în cazul promovării unui recurs de către o persoană pusă sub interdicție și neînsușirii acestuia de către tutore, întrucât condiţia capacităţii procesuale trebuie să fie îndeplinită pe tot parcursul procesului civil, inclusiv în faza executării silite.

 • ICCJ. Anularea recursului ca prematur

  Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că se impune anularea recursului ca prematur în condițiile atacării încheierii prin care s-a respins ca netimbrată cererea de recuzare formulată într-un dosar având ca obiect apelul declarat împotriva unei hotărâri pronunțate de tribunal într-un litigiu de muncă, întrucât calea de atac a fost declarată anterior soluționării…

 • ICCJ. Noţiunea de eroare materială

  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că nu reprezintă eroare materială, în sensul prevăzut de art. 318 C. proc. civ. (hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale sau când instanţa, respingând recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală să cerceteze…

 • ICCJ. Nulitatea recursului

  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât, în baza art. 487 alin. 1 C. proc. civ., că este nul recursul a cărui motivare se referă doar la faptul că o exceptie de neconstituţionalitate se încadrează în conformitate cu Legea nr. 47/1992, fără a exista vreun memoriu separat care să cuprindă motivele de nelegalitate şi dezvoltarea…