Tag: reclamantul participa în calitate de avocat

  • Avocatul se poate apăra singur în cadrul unui proces penal?

    Marea Cameră a CEDO a fost sesizată pentru a examina cauza privind imposibilitatea unui avocat de a se apăra singur în cadrul unui proces penal. Potrivit ştirilor juridice, Camerei Curții Europene a Drepturilor Omului i-a fost repartizată cauza Correia de Matos împotriva Portugaliei (cererea nr. 56402/12) însă aceasta s-a desesizat în favoarea Marii Camere. Este important să…