Tag: răspunderea civilă contractuale

  • Răspunderea patrimonială a primarului. Caz practic

    Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor, acest aspect este prevăzut expres în legislaţie. De asemenea sunt şi cazuri în care salariaţii nu răspund patrimonial ca de de exemplu în cazul pagubelor provocate de forţa majoră sau de…