Tag: raport de auditare

  • Noutăți privind legea contabilității

    Odată cu înființarea în România a sucursalelor multor firme-mamă cu sediul în străinătate, au ieşit la iveală diferențele între modul de raportare financiară de la noi și cel folosit în alte țări. Se impunea alinierea sistemului de ținere a contabilității și de raportare la cel european, fapt ce va implica, de la 1 ianuarie 2015, aplicarea…