Tag: program statistic

  • Programul statistic naţional anual 2023 a fost aprobat!

    Autorităţile şi instituţiile publice care desfăşoară activităţi statistice cuprinse în cadrul Programului statistic naţional anual 2023 sunt responsabile de realizarea acestora în condiţiile descrise în fişele statistice proprii, prevăzute în Programul statistic naţional anual 2023.

  • A fost aprobat Programul statistic naţional multianual 2022 – 2024

    Hotărârea nr. 1457/2022 prevede aprobarea Programului statistic naţional multianual 2022 – 2024. Programul statistic naţional multianual (PSNM) pentru perioada 2022 – 2024 a fost elaborat ca un instrument de planificare strategică, pentru operaţionalizarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului statistic naţional 2022 – 2027 (SDSSN), pe termen mediu (3 ani).

  • A fost aprobat Programul statistic naţional anual 2022

    Hotărârea nr. 913/2022 prevede aprobarea Programului statistic naţional anual 2022. Autorităţile şi instituţiile publice care desfăşoară activităţi statistice cuprinse în cadrul Programului statistic naţional anual 2022 sunt responsabile de realizarea acestora în condiţiile descrise în fişele statistice proprii, prevăzute în Programul statistic naţional anual 2022.