Tag: profesie militara

  • Instrucţiuni privind organizarea sistemului de recrutare a candidaţilor la profesia militară!

    Ordinul nr. 99/2024 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019 pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare, precum şi a instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare, selecţie şi formare profesională iniţială a candidaţilor la profesia militară.

  • Noi condiţiile de recrutare a candidaţilor la profesia militară

    Condiţiile şi criteriile de recrutare a candidaţilor la profesia militară au suferit recent modificări aduse de Ordinul nr. 52/2022. Printre criteriile specifice de recrutare a candidaţilor la programele de studii postliceale militare pentru formarea maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate de numără şi să fie posesori de permis de conducere auto valabil, categoriile B…