Tag: procesul-verbal

  • Consecinţele neconsemnării în procesul verbal a suspendarii dreptului dreptului de a conduce

    Încălcarea dispoziţiilor privind circulaţia pe drumurile publice constituie de cele mai multe ori contravenţie. Recent, potrivit noutăţilor legislative, practica judiciră a întâmpinat o problemă de interpretare a dispoziţiilor art. 96 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Art. 96 din OUG 195/2002 stabileşte că sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări…

  • Procesul – verbal de cheltuieli de executare reprezintă titlu executoriu?

    O noutate legislativă o reprezintă publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei ICCJ referitoare la dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă. Problema de drept în litigiu priveşte interpretarea dispoziţiilor art- 371 indice 1 din vechiul Cod de procedură civilă coroborate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 188/2000, fiind necesar a se…