Tag: plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată

  • Soluţionarea plângerilor de către judecătorul de cameră preliminară

    Judecătorul de cameră preliminară reprezintă o instituţie de drept procesual penal cu caracter de noutate legislativă, care nu se identifică decât parţial cu instituţia camerei preliminare, aspect relevat atât de regula de competenţă funcţională statuată la art. 54 din Codul de procedură penală, cât şi de alte dispoziţiile legale pe care le voi detalia pe…