Tag: persoanele care pot face apel

  • Cine poate declara apel împotriva unei hotărâri penale?

    În domeniul legislaţiei penale se prevede că sentinţele pot fi atacate cu apel dacă legea nu prevede altfel. În ceea ce priveşte persoanele care pot face apel menţionăm că au această calitate: procurorul şi inculpatul, atât în ceea ce priveşte latura penală şi civilă, partea civilă, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă, şi…