Tag: persoane impozabile

 • Legitimaţia de verificare fiscală este valabilă numai însoţită de ordinul de serviciu

  Legitimaţiile de verificare fiscală au regim special, sunt nominale şi se distribuie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin intermediul aparatului propriu şi prin unităţile sale subordonate. Ordinul nr. 1722/2021 prevede legitimaţiile de verificare fiscală.

 • Procedura evaluării fiscale are o nouă reglementare!

  Ordinul nr. 393/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 286/2021, prevede adoptarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoare adăugată.

 • Plata defalcată a TVA. Cui îi folosește și pe cine stânjenește, în desfășurarea activității?

  Plata defalcată a TVA este, în ciuda afirmațiilor inițiatorilor și susținătorilor săi, una dintre cele mai controversate și criticate măsuri, dintre cele introduse în acest an în legislația fiscală. Nu ideea în sine îi sperie pe întreprinzătorii ce vor trebui s-o pună în practică, ci modalitățile concrete prin care ea trebuie dusă la îndeplinire. Complicațiile…

 • Actualizarea procedurii de rambursare a TVA achitate în România de persoanele impozabile stabilite în alte state membre

  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) vine cu propunerea de actualizare a procedurii de rambursare a TVA achitate în România de persoanele impozabile stabilite în alte state membre. Conform procedurii actualizate propuse, persoanele impozabile stabilite în alte state membre vor avea posibilitatea de adresare, pe cale electronică, a cererii de rambursare pe care o înaintează statului membru în care este…

 • Declarații fiscale cu termen 10 mai 2016

  10 mai este data limită de depunere, la unităţile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), a trei declarații fiscale, iar în cazul nerespectării termenului-limită contribuabilii riscă amenzi de până la 5.000 de lei. Cele trei declarații sunt: – 010 Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică Formular 010 – 020 Declarația de…

 • Ordinul pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de TVA, a fost publicat

  În Monitorul Oficial al României nr. 93 din data de 8 februarie 2016 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 521/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular. Potrivit actului normativ, persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de…

 • Declarație fiscală cu termen limită 10 septembrie

  Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) reamintește că până pe 10 septembrie trebuie depusă: Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular…

 • Prevederi noi la declararea TVA

  Conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.224/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g)…

 • Declaraţia recapitulativă privind livrările intracomunitare

  Organele fiscale informează contribuabilii, persoane impozabile, înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adaugată, care au efectuat livrări intracomunitare scutite de taxă, achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile, livrări de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, precum şi prestări/achiziţii de servicii intracomunitare, că, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni…