Tag: pachet minimal

  • Pachetele medicale pentru perioada 2016-2017, valabile din 1 aprilie 2016

    Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 215/2015 şi intră în vigoare la 1 aprilie. Actul normativ stabileşte ce servicii medicale vor putea fi acordate…

  • Cum e preţuită sănătatea românului? Substanţial sau… minimal?

    Peste puţină vreme vom avea importante noutăţi legislative cu privire la serviciile medicale oferite de către stat. Oricine poate avea nevoie cândva de-un consult, de-o internare, aşa că interesul e maxim! După cum reiese din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, orice asigurat beneficiază de pachetul de servicii de bază, în caz de boală sau…