Tag: OUG nr. 50/2013

  • Penalităţile de întârziere în 2014

    Modificările Codului de procedură fiscală, aduse prin OUG nr. 50/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 320/2013, se referă la stabilirea penalităţilor de întârziere cu caracter sancţionatoriu şi se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Începând cu 1 iulie a început aplicarea noului…