Tag: Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale

  • Organizarea şi funcţionarea Oficiului Responsabil cu Protecţia Datelor Personale

    Protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental consacrat în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că „Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate și pe baza consimțământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege. Orice persoană…