Tag: Ministerul Fondurilor Europene

 • Ministerul Fondurilor Europene are responsabilitatea coordonării fondurilor externe nerambursabile

  Ministerul Fondurilor Europene are responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, instituţional, procedural şi programatic pentru gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021 – 2027.

 • România poartă negocieri în privinţa bugetului fondurilor europene alocate!

  În contextul negocierilor purtate de România cu Consiliul European în privinţa bugetului Uniunii Europene pentru viitoarea perioadă de programare (2021-2027), ministrul Fondurilor Europene reiterează importanţa ca valoarea fondurilor atribuite politicii de coeziune să nu fie diminuată.

 • MFE a preluat Programul RO 05 – Eficiență Energetică

  Printr-o Ordonanță de Urgență, Guvernul a aprobat preluarea de către Ministerul Fondurilor Europene a Programului RO 05 – Eficiență energetică în calitatea de operator de program, în locul Ministerului Economiei, având în vedere modificările și completările aduse în acest sens Memorandumului de Înțelegere aferent Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014, a cărui formă…

 • Proiectele de ajutor de stat trebuie să fie însoţite de un Memorandum

  Conform unui proiect de Ordonanţă de modificare a legislaţiei în privinţa acordării ajutorului de stat, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, orice proiect care presupune acordarea unui ajutor de stat va trebui să fie însoţit de un Memorandum aprobat de Guvern privind oportunitatea promovării măsurii respective. Înainte ca memorandumul respectiv să fie aprobat de Guvern,…

 • Proiecte dedicate pentru românii din fostele zone industrializate

  Românii din fostele zone industrializate reprezintă unul dintre grupurile vulnerabile. Pentru ai ajuta, Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), a lansat patru apeluri de propuneri de proiecte prin care finanţări în valoare de 190 milioane de euro vor sprijini, în special, locuitorilor din fostele zone…

 • Instrucţiuni pentru simplificarea achiziţiilor publice

  Ministerul Fondurilor Europene a publicat instrucţiunile de aplicare a procedurii simplificate de achiziţii în cadrul proiectelor implementate de beneficiari din mediul privat. Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat că prin această Instrucţiune se vor oferi soluţii la cele mai importante şi frecvente speţe pe care le întâmpină beneficiarii din mediul privat în aplicarea procedurii…

 • 945 de cereri de rambursare pe POSDRU vor fi achitate

  Ministerul Fondurilor Europene a anunţat că 945 de cereri de rambursare depuse de beneficiarii de finanţări acordate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) vor fi achitate. Se vor efectua plăţi în valoare de aproximativ 335 milioane de lei către beneficiarii de finanţări acordate prin POSDRU, şi vor viza cererile de rambursare care au fost deja procesate…

 • Atribuţiile Ministerului Fondurilor Europene

  Autorităţile de Management şi a Organismele Intermediare din domeniul utilizării fondurilor structurale şi de coeziune vor fi coordonate de Ministerul Fondurilor Europene (MFE). În acelaşi timp,  MFE coordonează şi structurile din domenului instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, respectiv din instituţiile care exercită atribuţiile operatorilor de program în gestionarea granturilor SEE şi norvegiene. Totodată, ministerul…