Tag: meşteşug

  • Drepturi economice pentru locuitorii din Apuseni. Ce avantaje oferă CARNETUL DE MOȚ?

    Țara Moților este, fără îndoială, un tărâm de basm, de legendă. E un loc în care istoriile fermecătoare și tradițiile ancestrale se află la ele acasă. Țara Moților (ori „Țara de Piatră”) este un ținut al munților și al pădurilor nesfârșite, unde și-au aflat adăpostul, odinioară, căpeteniile Răscoalei de la 1784-1785.

  • Schemă de ajutor de minimis pentru pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

    Operatorii economici din domeniul meşteşugurilor şi artizanatului vor beneficia de ajutor de minimis în condiţiile în care Guvernul a adoptat, Memorandumul cu tema “Încadrarea schemei de ajutor de minimis – Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului – în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român“. Scopul schemei de ajutor de minimis, administrată de…

  • Modificari “artizanale”

    Procedura de implementare a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 169/2013, a fost completată prin Ordinului nr. 305/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 709 din 19 noiembrie 2013. Astfel, pentru acordarea AFN se va constitui în cadrul…