Tag: legea 215/2001

  • Conflictul de interese în cazul consilierilor locali!

    Un conflict de interese este o situație în care o persoană sau organizație este implicată în mai multe interese, de exemplu interese financiare sau de altă natură, ce pot corupe sau afecta major luarea deciziilor corecte și imparțiale de către acea persoană sau organizație. Un oficial public este în conflict de interese atunci când, în virtutea funcţiei…