Tag: Legalitatea căilor de atac

  • Excepţia necompetenţei materiale. Analiză din prisma unui caz practic.

    Orice persoană se poate adresa instanţei de judecată în cazul în care are un litigiu. Potrivit principiilor constituţionale justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi. Este important să ştim că orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime în exercitarea dreptului său la…