Tag: Justiţia

  • Suficiente regle­mentări contra corupţiei dar nu sunt aplicate eficient

    În cadrul unei dez­bateri pe tema “Etică în afaceri şi confor­mitate” organizată de Centrul de Resurse Juridice la Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, reprezen­tantul Ministerului Justiţiei, Cornel Călinescu a menţionat că România este “un campion al legislaţiei anticorupţie”, existând suficiente regle­mentări în vigoare, însă acestea nu sunt aplicate eficient. În cadrul legislaţiei anticorupţie sunt 14 măsuri preventive…