Tag: Istanbul

  • Adoptarea Memorandumului privind semnarea Convenţiei de la Istanbul

    Ana Birchall salută adoptarea Memorandumului privind semnarea Convenţiei de la Istanbul pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice şi consideră că este nevoie de acest instrument întrucât aceste forme de violenţă continuă să fie larg răspândite în România. Memorandumul a fost adoptat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice…