Tag: instrainare

 • Imobilele din „Prima casă” nu pot fi înstrăinate 5 ani, dar pot face obiectul unei executări silite?

  Programul „Prima Casă” a avut un mare succes în special în rândul tinerilor dornici să își cumpere o casă a lor. Programul constă în facilitarea accesului populației la credite ipotecare, iar statul garantează un procent din împrumuturile acordate de bănci. Pentru a proteja statul, legiuitorul a stabilit că este interzisă înstrăinarea unui imobil achiziționat prin…

 • LAPAR vrea să stopeze înstrăinarea terenurilor agricole

  Pentru a stopa înstrăinarea terenurilor agricole, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) a început să strângă semnături pentru primul referendum care ar putea schimba legislația din România. Din cauza modului în care se mișcă lucrurile în ceea ce privește modificarea Legii nr. 17/2014 privind vânzarea terenurilor agricole, Laurențiu Baciu, președintele LAPAR, a recurs la organizarea…

 • Birourile notariale ar putea încasa taxe locale de la contribuabilii cu restanţe

  Oricare dintre noi se poate găsi, la un moment dat, în situaţia de a înstrăina un bun impozabil – o casă, o maşină! La înstrăinarea acestor bunuri, este necesar şi certificatul de atestare fiscală, care vădeşte achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază e înregistrat fiscal bunul…

 • Modalităţi de dezmoştenire. Scopul scuză mijloacele?

  O veche istorisire biblică ne destăinuie o poveste despre familia lui Isaac, fiul lui Avraam. Isaac avea doi fii: Esau şi Iacov. Isaac îmbătrânise şi ochii îi slăbiseră. Într-o zi, Isaac îi spuse lui Esau: „Fă-mi o mâncare, cum îmi place mie şi adu-mi s-o mănânc, iar după aceea te voi binecuvânta.” Iacov, celălalt fiu,…