Tag: innotech

  • Programul Naţional INNOTECH STUDENT va fi implementat

    Obiectivul Programului Naţional INNOTECH STUDENT este creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă, ca urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015 – 2020.