Tag: innotech student

  • Mai mulţi studenţi pot beneficia de Programul Naţional INNOTECH STUDENT

    Hotărârea Guvernului nr. 558/2020 privind aprobarea Programului Naţional INNOTECH STUDENT, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020 a fost recent modificată de Hotărârea nr. 1215/2021.

  • Programul Naţional INNOTECH STUDENT va fi implementat

    Obiectivul Programului Naţional INNOTECH STUDENT este creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă, ca urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015 – 2020.