Tag: hotărâre CEDO

  • Ultimele hotărâri pronunţate de CEDO!

    Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în următoarele cauze: 1. Rădulescu și alții v. România Curtea a constat o încălcare a art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului cu privire la condițiile inadecvate de detenție. În total, a fost acordată suma de 42000 EUR cu titlul de daune morale.

  • Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Condiţii de admisibilitate

    Legislaţia penală prevede că hotărârile definitive pronunţate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale ori a dispus scoaterea cauzei de pe rol, ca urmare a soluţionării amiabile a litigiului dintre stat şi reclamanţi, pot fi supuse revizuirii, dacă vreuna dintre consecinţele grave ale încălcării…