Tag: formare a cadrelor militare

  • Noi criterii de recrutare a candidaţilor la profesia militară

    Ordinul nr. 112/2020 a modificat şi completat condiţiile şi criteriile de recrutare a candidaţilor la profesia militară, precum şi a Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării…