Tag: finanţare rambursabilă

  • Proiect privind încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat

    Noutăţi legislative: Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2014, 2015 şi 2016, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Astfel, conform notei de fundamentare prevederile alin. (10)-(12) ale art. 63…