Tag: federatii pensionari

  • Asociaţiile şi federaţiile pensionarilor pot primi în folosinţă orice bunuri!

    În Monitorul Oficial nr. 658/2020 a fost publicată Legea nr. 147/2020 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor. Se prevede că asociaţiile şi federaţiile pensionarilor pot primi în folosinţă, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice bunuri mobile şi imobile, necesare realizării scopului pentru care sunt înfiinţate, inclusiv de la…