Tag: exerciţiu bugetar

  • Comisia Europeană ne atrage atenţia să corectăm abaterile de la obiectivul bugetar

    Comisia Europeană şi-a reînnoit recomandarea adresată României de a-şi corecta abaterile de la obiectivul bugetar pe termen mediu, după ce a apreciat că primul avertisment a rămas fără răspuns. În luna iunie a acestui an, Consiliul a emis o recomandare României pentru ca ţara să realizeze o ajustare structurală anuală de 0,8% din PIB, atât…

  • Norme privind întocmirea situaţiilor financiare anuale

    Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012 au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 71/2013. Normele sunt emise în baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele…