Tag: evaluare performante

  • Evaluarea profesională a magistraţilor – asistenţi din cadrul ÎCCJ

    Ordinul nrr. 78/2023 prevede aprobarea Regulamentului privind procedura şi criteriile de evaluare profesională a magistraţilor – asistenţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procedura privind promovarea în gradul imediat următor a acestora.

  • Modificări ale Codului admnistrativ!

    OUG nr. 191/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. În scopul realizării evidenţei personalului plătit din fonduri publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are acces la informaţiile relevante din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor administrat de Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,…

  • Noutăţi privind evaluarea personalului contractual din sistemul sanitar!

    Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual şi fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de execuţie şi personalul de conducere au fost recent aprobate.