Tag: elemente neesentiale

  • Importanţa negocierii în faza precontractuală

    Faza precontractuală, se identifică in Codul civil ca fiind acea perioadă de timp în care părţile fie vor negocia, fie una dintre părţi va accepta fară rezerve o ofertă de a contracta, pe care cealaltă parte i-a transmis-o. Codul civil, în art. 1181- 1203, prevede modul în care ia naştere un contract, conduita părţilor in…