Tag: donare de organe

  • Proiect privind donarea de organe

    La 18 septembrie Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică un proiect privind donarea de organe care prevede că prelevarea se poate face fără consimțământul membrilor familiei dacă în timpul vieții persoana decedată și-a exprimat deja opțiunea în favoarea donării, printr-un act notarial de consimțământ. Programul legislativ prevede şi semnarea de către donator și primitor…

  • Declaraţiile privind donarea de organe, ţesuturi şi celule, întocmite gratuit de notari

    Ministerul Justiţiei a supus dezbaterii publice proiectul de ordin pentru completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 46/C/2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, publicat în Monitotul Oficial nr. 133/2011. Proiectul de ordin îşi propune să completeze Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, astfel încât să…