Tag: domeniul apelor

  • Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului interministerial al apelor

    Conform proiectului de Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului interministerial al apelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 316/2007, supus consultării publice de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Consiliul interministerial al apelor este organism consultativ, fără personalitate juridică şi funcţionează pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor. De asemenea, conform proiectului de act normativ, consiliul coordonează…