Tag: declaraţia recapitulativă

  • Declarația recapitulativă privind livrările intracomunitare

    Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) urmează să actualizeze Formularul 390 VIES, folosit de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care realizează operațiuni intracomunitare, cu scopul alinierii la prevederile noului Cod fiscal și ale noului Cod de procedură fiscală, ambele intrate în vigoare la 1 ianuarie 2016. Proiectul de act normativ vizează emiterea unui nou ordin prin…

  • Declaraţia recapitulativă privind livrările intracomunitare

    Organele fiscale informează contribuabilii, persoane impozabile, înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adaugată, care au efectuat livrări intracomunitare scutite de taxă, achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile, livrări de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, precum şi prestări/achiziţii de servicii intracomunitare, că, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni…